• glabdhaka@yahoo.com
  • 02-41060052

ডিজিটাল হাজিরার তথ্য

শিক্ষার্থীর দৈনিক হাজিরার তথ্য
ক্রমিকশ্রেণিশিফটসেকশনছেলেমেয়েমোটউপস্থিতঅনুপস্থিতউপস্থিতির হার
1 OneMorningA 60 60  
2 OneDayC 62 62  
3 TwoMorningA 70 70  
4 TwoMorningB 57 57  
5 TwoDayC 73 73  
6 TwoDayD 54 54  
7 ThreeMorningA 84 84  
8 ThreeMorningB 58 58  
9 ThreeDayC 68 68  
10 ThreeDayD 57 57  
11 FourMorningA 73 73  
12 FourMorningB 57 57  
13 FourDayC 60 60  
14 FourDayD 63 63  
15 FiveMorningA 70 70  
16 FiveMorningB 70 70  
17 FiveDayC 69 69  
18 FiveDayD 55 55  
19 SixMorningA 79 79  
20 SixMorningB 79 79  
21 SixDayC 74 74  
22 SixDayD 75 75  
23 SevenMorningA 71 71  
24 SevenMorningB 73 73  
25 SevenDayC 67 67  
26 SevenDayD 67 67  
27 EightMorningA 77 77  
28 EightMorningB 86 86  
29 EightDayC 74 74  
30 EightDayD 75 75  
31 NineMorningA 74 74  
32 NineMorningB 94 94  
33 NineDayC 61 61  
34 NineDayD 60 60  
35 TenMorningA 72 72  
36 TenMorningB 86 86  
37 TenDayC 65 65  
38 TenDayD 60 60  

মোট শিক্ষার্থী : উপস্থিত :
অনুপস্থিত : উপস্থিতির হার :